امروز :  چهارشنبه 31 مرداد 1397 .::. 8/22/2018
انجمن فلزی

محمد علی ذکریایی رئیس انجمن

امید شکوهمند نایب رئیس

محمد رستگار عضو اصلی

حسین هندوئی عضو اصلی

عباس بردیده عضو اصلی

مجید لطیفی عضو اصلی

صابر کاظمی عضو اصلی

مهدی رحمانی عضو علی البدل

محمد مظاهری عضو علی البدل

سیروس رستم پور بازرس اصلی

ابوالفضل رمضانی بازرس علی البدل


اعضای انجمن نساجی پوشاک و چرم

1-رئيس هيات مديره و دبير انجمن، آقاي پيمان ولي پور عضو هيات مديره شركت نساجي مازندران (شهرستان قائم شهر)
٢-نايب رئيس، آقاي مسعود نيكپور از پوشاك خرقه (شهرستان آمل(
٣-خزانه دار، عينعلي عزتي از سحرباف (شهرستان ساري(
٤- عضو هيات مديره اسلام جمشيدي، بهباف (شهرستان بابل(
٥- عضو هيات مديره مهندس غلام حسين سركاري حريربافت قائم شهرك صنعتي بشل( شهرستان سوادكوه شمالي(
٦- عضو هيات مديره غلام رضا غلامرضاپور كيسه كشاورز (شهرستان جويبار(
٧- عضو هيات مديره، عليرضا طاهر، خزر ريس لفور ( سوادكوه شمالي)

8- عضو هيات مديره علي البدل، مهرزاد محمودي، مهبد بافت شهرك صنعتي بشل ( سوادكوه شمالي(
9- عضو هيات مديره علي البدل، جعفرزاده، اكريل تاب (شهرستان بهشهر(
10- بازرس، عباس راعي، بهين دوخت تن آرا (شهرستان آمل)

11-بازرس علي البدل، محمد علي بخشي، میلاد پوشاك (شهرستان ساري(


اعضای انجمن برق و الکترونیک مازندران

شاهپور نیازی رئیس

عباس خزائی نایب رئیس

حمید رضا تقی زاده خطیر خزانه دار

حمید رضا گوهردهی عضو اصلی هیئت مدیره و دبیر

سید علیرضا سرمدی عضو اصلی هیئت مدیره

سید احسان عبدالهی عضو اصلی هیئت مدیره

پارسا دانش فر عضو اصلی هیئت مدیره

امیر بهرامی عضو علی البدل

علیرضا عالی نژاد عضو علی البدل

محمد رضا خداشناس بازرس اصلی

محمود حاجیان بازرس علی البدل


اعضای جدید هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی و دارویی

اسماعیل خاتمی مقدم رئیس

غلامرضا قاسمی کردمیری نایب رئیس

علی امینی خزانه دار

نادر افشار عضو اصلی هیئت مدیره

محمد رزاقی عضو اصلی هیئت مدیره

ولی شریعتی مقدم عضو اصلی هیئت مدیره

امید فقانی آهنگری عضو اصلی هیئت مدیره

بهروز رحمانی عضو علی البدل هیئت مدیره

مصطفی حاجی آقایی کشتلی  عضو علی البدل هیئت مدیره

بهرام حسین زاده بازرس اصلی

جمشید موسوی لاریجانی بازرس علی البدل


اعضای جدید هیئت مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران

سید مجتبی رضوی رئیس

علیرضا فرجی نایب رئیس

حسن توسلی خزانه دار

نصراله صدرزاده عضو اصلی هیئت مدیره

شاهپور نیازی عضو اصلی هیئت مدیره

اسماعیل خاتمی مقدم عضو اصلی هیئت مدیره

پیمان ولی پور عضو اصلی هیئت مدیره

محمدعلی ذکریایی عضو علی البدل

علی اصغر رحمانی بازرس اصلی

سیروس رستم پور بازرس علی البدل


انجمن معدن

نصرا.. صدرزاده رئیس هیئت مدیره

عبدالرضا سرمستی نایب رئیس

حسین اسماعیل زاده عضو هیئت مدیره (خزانه دار)

مصطفی نائیجی عضو هیئت مدیره

محمد جلیلی عضو هیئت مدیره

علی خانپور عضو هیئت مدیره

مجتبی حسینی عضو هیئت مدیره

قباد آریایی عضو هیئت مدیره (علی البدل)

حمید ولی زاده عضو هیئت مدیره (علی البدل)

یدا.. عبدی بازرس اصلی

محمود نیک زاد بازرس (علی البدل)